Pareto prinsippet i digital markedsføring

Pareto prinsippet er et veldig enkelt, men også veldig viktig prinsipp oppkalt etter den italienske økonomen Vilfredo Pareto som i 1906 oppdaget at 80% av italienske landområder var eid av 20% av italienske landsmenn.
Hva som gjør denne tallkombinasjonen viktig og relevant er at den forekommer ganske ofte. Eksempelvis vil 20% av din bedrifts kunder stå for 80% av salgene, og 20% av arbeidstiden produserer 80% av resultatene osv.
Pareto prinsippet blir også ofte kalt for 80/20 regelen.

I hvilken sammenheng er Pareto prinsippet relevant innen digital markedsføring?

I mitt innlegg om tallenes verdi i sosiale medier skriver jeg om engasjerte og likegyldige følgere. Her kommer Pareto prinsippet inn. Trolig er det 20% av følgerne dine som står for 80% av engasjementet på din plattform.

Gå inn på din egen plattform og se på tallene.
Stemmer 80/20 regelen for deg?

Så hold fokus på de 20% som gjør forskjellen for deg og din bedrift. Som du vil holde fokus på de 20% av kundene som består av 80% av salgene, så skal du ta vare på de 20% av følgerne som står for 80% av likerklikkene, delingene og kommunikasjonen din.

Lykke til!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s