Pareto prinsippet i digital markedsføring

Pareto prinsippet er et veldig enkelt, men også veldig viktig prinsipp oppkalt etter den italienske økonomen Vilfredo Pareto som i 1906 oppdaget at 80% av italienske landområder var eid av 20% av italienske landsmenn. Hva som gjør denne tallkombinasjonen viktig og relevant er at den forekommer ganske ofte. Eksempelvis vil 20% av din bedrifts kunder… Continue reading Pareto prinsippet i digital markedsføring